Beleidsregels

Concrete regels voor burger en consulent gaan o.a. over:

 1. Begrippen
 2. Uitgangspunten
 3. Wanneer wordt een voorziening toegekend
 4. Procedure toegang
 5. Mantelzorg, respijtzorg
 6. Kwaliteit
 7. Calamiteiten
 8. Verstrekking in natura
 9. Regels Pgb
 10. Eigen bijdrage
 11. Hulp bij het Huishouden
 12. Begeleiding
 13. Kortdurend Verblijf
 14. Woningaanpassingen
 15. Hulpmiddelen
 16. Vervoer
 17. Rolstoelen
 18. Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is gebaseerd op een aantal beleidsregels. In 2015 vallen voor het eerst een aantal onderwerpen uit deze beleidsregels onder het gemeentelijk domein. De verwachting is dat deze in de loop van de tijd moeten worden aangepast. Het verdient aanbeveling om niet voor elke nieuwe omstandigheid een nieuwe regel te bedenken. Met name het feit dat maatwerk steeds nieuwe toepassingen van hoofdregels vraagt, betekent dat er geen nieuwe regels nodig zijn, maar meer flexibiliteit. Datgene wat in de ene situatie de meest passende oplossing is kan in een volgende situatie wellicht geen oplossing bieden. Maatwerk biedt in elke situatie de meest passende oplossing.

Public Care kan u helpen op het spoor van maatwerk te blijven en passende maatwerkoplossingen te kiezen voor individuele situaties.