WMO

MantelzorgWet Maatschappelijke Ondersteuning

Er zijn een aantal specifieke thema’s die vallen onder de transitie van AWBZ naar WMO die per 1 januari 2015 is ingegaan. Deze zijn onder dit kopje bijeen geplaatst. De veranderingen hebben vooral betrekking op wie er verantwoordelijk is en hoe de zorg georganiseerd wordt. Er gaat bijvoorbeeld veel aandacht naar mogelijkheden in mantelzorg en het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt. Op deze website vind u meer informatie over de volgende onderwerpen: