Transitie

Kanteling
Er zijn een aantal veranderingen gaande in de zorg, bijvoorbeeld de overgang van AWBZ naar WMO en de overgang van jeugdzorg van provincie en rijk naar gemeente.
Bij deze veranderingen horen vanzelfsprekend ontwikkelingen in de organisatie en aanpak van verschillende vormen van zorg. Deze ontwikkelingen worden besproken op de volgende pagina’s:

Ontwikkelingen die specifiek bij de overgang van AWBZ naar WMO horen worden beschreven onder WMO.