Privacy

Een reglement kan houvast bieden aan burgers.

Daarin wil Public Care in ieder geval opnemen:

a. De betrokken organisaties, verantwoordelijken en relevante doelstellingen.
b. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens.
c. De wijze waarop betrokken burgers worden geïnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens.
d. De belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens die binnen de samenwerking plaatsvinden, de melding daarvan bij het College bescherming persoonsgegevens en de eenduidige protocollering van de privacyregels die bij de verwerking in acht genomen moeten worden.
e. De wijze waarop bij betrokken burgers toestemming voor gegevensverwerking wordt verkregen.
f. Een beschrijving van de gevallen waarin zonder toestemming van betrokkene gegevens worden verwerkt.
g. Een beschrijving van een procedure in verband met escalatie bij spoed- en/of noodgevallen.
h. De wijze waarop betrokkenen gebruik kunnen maken van hun rechten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.
i. De wijze waarop organisaties invulling geven aan informatiebeveiliging en geheimhoudingsverplichting.

 

Public Care kan met u, samen met betrokken organisaties, een passend privacy reglement opstellen.