Jeugd

VertrouwenspersoonDe jeugd is een bijzonder kwetsbare groep welke een eigen aanpak vraagt. Ook deze doelgroep ondervindt veranderingen in aanpak als gevolg van de transitie. Public care heeft veel ervaring met het adviseren rondom zorgbeleid voor de jeugd. Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de eisen, wensen en rolverdeling in de jeugdzorg en jeugdhulp: